Τι αναφέρει ο ογκολόγος – παθολόγος Ηλίας Αθανασιάδης