Sierafm.gr -SI.E.RA FM 1053 Σιάτιστα
ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ένταξη του ΒΙΟ-ΠΑ Σιάτιστας στις Β.Ε.ΠΕ. Του κ. Ιωάννη Ρόνα

   ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟ-ΠΑ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  ΣΤΙΣ Β.Ε.ΠΕ ( Ν.2545/1997)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Του κ. Ιωάννη Ρόνα   Φορο-συμβούλου   Αρθρογράφου                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Το άρθρο είναι μεν μακροσκελές αλλά πλήρως ενημερωτικό για τους αρμοδίους τοπικούς φορείς και τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες του Νομού.

Επ ευκαιρία και των  προσεχών δημοτικών εκλογών του Μαϊου θα παρακαλούσα, τουλάχιστον τους επικεφαλείς των συνδυασμών του Βοϊου που θα θέσουν υποψηφιότητα εκλογής των, να διαβάσουν όλο το άρθρο και όχι μόνο παραγράφους του, για ενημέρωση, πριν από την όποια κριτική (που θα γίνει), λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιος συνδημότης πριν από χρόνια εργάσθηκε για την παρουσίαση του, μήπως και «κάτι γίνει», που δεν έγινε όμως ως τώρα, για τον κλάδο των γουναράδων.

Ίσως αυτό το θέμα να θεωρηθεί και ως μια αφορμή εκτεταμένης προεκλογικής συζήτησης μεταξύ των δημοτών μας.

 

Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν δημοσιεύθηκε άρθρο μου, σχετικό με το ΒΙΟ-ΠΑ της Σιάτιστας.

Ύστερα από πρόσθετη έρευνα, επίσης πριν από χρόνια, μου ήρθαν στο φώς περισσότερα στοιχεία, που διέπονται από Νόμο, διατάξεις και λοιπά έγγραφα. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που είχαν την καλοσύνη να βοηθήσουν  για την ολοκλήρωση και εγκυρότητα του άρθρου αυτού, δίδοντας μου τα ζητηθέντα στοιχεία.

Η εργασία λοιπόν αυτή αποτελεί συνέχεια του αναφερομένου άρθρου ή αν θέλετε κάλυψε κάποια κενά για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος και για το οποίο καλούνται οι αρμόδιοι και τώρα ακόμα, να κινητοποιηθούν, ώστε το ΒΙΟ-ΠΑ να εισέλθει σε τροχιά θετικής πορείας, για την ολοκλήρωση του όλου έργου, προς όφελος της περιοχής, της γουνοποιϊας, των επιχειρηματιών και όχι μόνο.

Και αυτή η εργασία είχε δημοσιευθεί, προς ενημέρωση, αλλά δεν είδα κάποιες ανάλογες ενέργειες προόδου και έτσι μείναμε στα ίδια, εγκαταλείποντας, οι αρμόδιοι, τις προσπάθειες αξιοποίησης, σε βάρος βέβαια της πόλης, του Βοϊου  και των γουνοποιών ιδιαίτερα.

Για την ιστορία, το ΒΙΟ-ΠΑ της Σιάτιστας (δηλαδή το εκθετήριο-διοικητήριομόνο), κατασκευάσθηκε, ενταχθέν συμπληρωματικά, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας (1988) και σε εδαφική έκταση που διέθεσε, για τον σκοπό αυτόν, ο τότε Δήμος της Σιάτιστας, προς  ενίσχυση των γουνοποιών .

Ο  κρατικός φορέας που ενήργησε για την κατασκευή του (μαζί  με την Περιφέρεια) αλλά  και για  την λειτουργία αυτού ήταν, νομίζω, το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης.

Από εκεί και για την εκτέλεση του σκοπού του, μετά από παρεμβάσεις βέβαια του τότε Δήμου Σιάτιστας και του συνδέσμου των γουνοποιών-γουνεμπόρων , σε αντιστάθμιση με το ήδη συμπεριληφθέν στο πρόγραμμα αυτό του ΒΙΟ-ΠΑ Εράτυρας, έπρεπε ο φορέας αυτός , για λογαριασμό της τότε Περιφέρειας  δηλαδή, που εκπροσωπούσε  αυτή το κράτος ή απευθείας ο ΕΟΜΜΕΧ, που εξέφραζε το Υπ. Ανάπτυξης,  να ορίσουν φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ-ΠΑ.

Από τότε έχουν αλλάξει πολλά, αλλά εγώ παραθέτω το κείμενο της εργασίας αυτής που είχε δημοσιευθεί τότε , όπως προαναφέρθηκα ( με κάποιες προσθαφαιρέσεις που έπαψαν όμως τώρα να ενδιαφέρουν ) και όχι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα ως σήμερα (στην ουσία δεν υπήρξε θετική εξέλιξη αλλά στασιμότητα, ως γνωστό) που εγώ δεν τα γνωρίζω όμως.

Αυτός ο φορέας, αποτελούμενος από τον τότε Δήμο της Σιάτιστας ,τον σύνδεσμο των γουνοποιών, την Νομαρχία τότε Κοζάνης, τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΒΕ του Νομού, ίδρυσε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(άρθρ.741-784 του Αστ.Κώδ) όπου οι δύο πρώτοι συμμετείχαν με το μεγαλύτερο ποσοστό και στο υπόλοιπο οι άλλοι τρείς, κατ ισομοιρία . Πρέπει να αναφερθεί ότι η εδαφική έκταση, που χορηγήθηκε από το Δήμο  τότε Σιάτιστας, είναι συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη.

Η ιδιοκτησία του ΒΙΟ-ΠΑ, νομίζω ότι ανήκει τώρα   στο Δήμο Βοΐου, ύστερα από παραχώρηση. Την διαχείριση  δεν την έχουν πλέον  οι παραπάνω πέντε (5) αναφερθέντες εταίροι αλλά αποκλειστικά αυτός ο δήμος.

Το ΒΙΟ-ΠΑ (Διοικητήριο-στρατηγείο και εκθεσιακός χώρος μόνο!), εγκαινιάσθηκε το 1999 και η αστική αυτή συσταθείσα τότε εταιρία άρχισε την λειτουργία  του με βάση των προβλεπομένων από το καταστατικό και τις αποφάσεις, που από την εταιρία αυτή ελήφθησαν, περί του τρόπου της εκμετάλλευσης . Σήμερα αυτή η εταιρία νομίζω ότι δεν υφίσταται.

   Το έτος 1997, πριν δηλαδή από  το έτος της λειτουργίας του Διοικητηρίου- εκθετηρίου , όταν αυτό  βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας του, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 2545/Δεκ. 1997/ Τόμος ΚΘ αριθμ. Φύλλου 12/ Φ.Ε.Κ 254Α της 15-12-97.

Ο Νόμος αυτός αφορά τις Βιομ.& Επιχ/κες Περιοχές για την ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο της χώρας και αυτές ονομάζονται Β.Ε.ΠΕ.

Στις Β.Ε.ΠΕ μπορούν να εντάσσονται τέσσερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εξ αυτών η τρίτη, κατά σειρά, αφορά  τα ΒΙΟ-ΠΑ. Είναι δε ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων, εφόσον πολεοδομηθεί παράλληλα (άρθρ.1 παρ 2γ).

Οι δύο πρώτες είναι οι ΒΙ-ΠΕ και τα ΒΙ-ΠΑ. Τέταρτη είναι η τεχνόπολη.

Στις Β.Ε.ΠΕ επιτρέπεται και η μετεγκατάσταση βιομ & βιοτ. δραστηριοτήτων από τον αστικό ιστό πόλεων (αρθρ. 2 παρ. 2β) εφόσον δεν υπάρχει ΒΙΠΕ ή ΒΙΠΑ στο Νομό ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σ αυτά ή έχει προηγουμένως εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη νέα θέση.

Ο καθορισμός της Β.Ε.ΠΕ , ο φορέας Β.Ε.ΠΕ και η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  ύστερα από γνώμη του Νομαρχ. Συμβουλίου (άρθρ.5). ( και τώρα  Περιφέρειας ).

Έτσι, μετά την έγκριση του καθορισμού τους, με το εν λόγω άρθρ.5, οι Β.Ε.ΠΕ πολεοδομούνται.

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη του Περιφ. Συμβουλίου Χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος, τότε..

Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από τον φορέα Β.Ε.ΠΕ πράξης εφαρμογής που εγκρίνεται με απόφαση και πάλι του Περιφερειάρχη.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.) που τυχόν  βρίσκονται μέσα στα όρια της Β.Ε.ΠΕ και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο, οφείλουν να συμμετέχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε γη και χρήμα.

Μόλις ο φορέας Β.Ε.ΠΕ καταρτίσει την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής έχει τότε  υποχρέωση να τις δημοσιοποιήσει.

Ακολουθούν οι εκτελέσεις έργων υποδομής και άλλων οικοδομικών έργων κλπ. ( τα παραπάνω αναφερόμενα φαίνονται στο άρθρ. 7  αυτού του Νόμου).

Στη συνέχεια ακολουθεί η εγκατάσταση των επιχειρήσεων , ως στο άρθρ. 10 αναφέρεται.

Τώρα υπεισέρχεται η διαδικασία ορισμού φορέα διοίκησης και διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ ,που διαπραγματεύεται το άρθρ. 11.

Όμως, το ενδιαφέρον για το όλο θέμα είναι η χρηματοδότηση των Β.Ε.ΠΕ όπου συγκαταλέγονται σ αυτή και τα ΒΙΟ-ΠΑ, όπως είπαμε στην αρχή.

Αυτό θα το δούμε στο άρθρ.17 του Νόμου, με τις λεπτομέρειες του.

Σε υφιστάμενα ΒΙΟ-ΠΑ στα οποία έχει αρχίσει η οριοθέτηση και η πολεοδόμηση συνεχίζεται με τις διαδικασίες που έχει αρχίσει, εγκρίνεται όμως από τα όργανα και με τις διαδικασίες του αναφερομένου Νόμου 2545/97 αρθρ. 19 παρ.3 και με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Άρα, εδώ στη Σιάτιστα  έχουμε ήδη ένα ΒΙΟ-ΠΑ(!), που δεν θεωρείται υφιστάμενο, λόγω του παραπάνω Νόμου . Για να ενταχθεί στις διατάξεις αυτού του Νόμου πρέπει πρώτα να αρχίσουν οι διαδικασίες ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ή ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ,  αλλιώς δεν εντάσσεται στις ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ αυτού του Νόμου, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη ύπαρξης του,  δεν αναγνωρίζεται και δεν μπορεί αλλιώς να συντηρηθεί από το Δήμο Βοΐου, ας πούμε, γιατί δεν είναι δυνατή απ αυτόν  η συνεχής χρηματοδότηση « άνευ λόγου!!!». Και αυτό βέβαια ελέγχεται.

Συνεπώς, μόνο με τα προαναφερόμενα, είναι δυνατόν να έχουμε ΒΙΟ-ΠΑ και ενταγμένο μάλιστα σ αυτό το Νόμο. Διαφορετικά και αυτό το κτίριο που έγινε  (εκθετήριο-διοικητήριο) θα «πέσει!» γιατί κανείς δεν μπορεί να το φροντίζει συνεχώς ούτε για την συντήρηση ούτε για  την διαχείριση του, με τον τρόπο που χρειάζεται βέβαια και ιδιαίτερα σήμερα που οι γουνοποιοί  απέχουν απ αυτό ,  αν και γι αυτούς έγινε και για συγκεκριμένο σκοπό.

Παρ όλα αυτά, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, διετέθησαν, πριν από χρόνια, διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ για την συντήρηση του και είχε γίνει η ανάθεση του έργου.  Μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους τότε αρμοδίους και απ αυτές τις γραμμές.

Ο συγκεκριμένος σκοπός είναι αυτός που στους υπό διάθεση  εδαφικούς χώρους της περιοχής του ΒΙΟ-ΠΑ πρέπει   να μετεγκατασταθούν διάφορες επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης ,  για την εκτέλεση του σκοπού ύπαρξης του.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει το ΒΙΟ-ΠΑ και να λειτουργεί χρηματοδοτούμενο, απαιτείται πρωτίστως να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες αλλιώς είναι δύσκολη έως αδύνατη η λειτουργία και  η συντήρηση  του υπάρχοντος  κτιρίου, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και όπως προείπαμε. Η ύπαρξη μόνο του Διοικητηρίου-εκθετηρίου δεν μπορεί να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Γι αυτό και το συνεχές πρόβλημα.

Και είναι σίγουρο ότι το ΒΙΟ-ΠΑ Σιάτιστας δεν εντάχθηκε ακόμα σε διαδικασίες Β.Ε.ΠΕ για να τύχει των ευεργετημάτων των σύγχρονων ΒΙΟ-ΠΑ αφού στις 29/1/1998 η τότε  Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση με το υπ αριθ.234 έγγραφο του τμήματος της Πολεοδομίας της, προς την ΑΝΚΟ και με κοινοποίηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ , την Περιφέρεια και το Δήμο Σιάτιστας, ζήτησε να πολεοδομηθεί ο χώρος αυτός του ΒΙΟ-ΠΑ για οργανωμένη ανάπτυξη επιχειρήσεων γουνοποιίας στη Σιάτιστα και με τα σχετικά ευεργετήματα, εξ αιτίας αυτού,  με βάση το Ν.2545/97,περί ου η παρούσα αναφορά.

Στην σκέψη αυτή της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, με έγγραφό του, υπ αριθ.3740/1239/17-9-98, απήντησε  ότι συμφωνεί απόλυτα με το παραπάνω έγγραφο της πολεοδομίας Κοζάνης, παίρνοντας την πρωτοβουλία της απάντησης, παρά του ότι απλά του είχε κοινοποιηθεί μόνο  η σκέψη της παραπάνω υπηρεσίας.

Απ ότι είμαι  σε θέση να γνωρίζω, έκτοτε,  από την δημοσίευση του Ν. 2545/97, τίποτα δεν έγινε για προσέγγιση στις διατάξεις  αυτού του Νόμου περί Β.Ε.ΠΕ και ΒΙΟ-ΠΑ.

Αργότερα μου έγινε γνωστό, ύστερα από το ενδιαφέρον μου ότι η Πολεοδομία της τότε Νομ. Αυτοδ/σης Κοζάνης , προς τιμήν της, ανακαίνισε το θέμα απευθυνόμενη στο ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα στο  2007 και πριν του τέλους του έτους αυτού το Υπουργείο απήντησε με κοινοποίηση βέβαια και στον τότε Δήμο της Σιάτιστας. Η απάντηση περιείχε προτάσεις για διευκρινήσεις και σχετικές ενέργειες, όπως και για συμβουλές προς περαιτέρω κινήσεις, εννοώντας, «το νερό να μπεί στο αυλάκι!!!».

Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες  και γι αυτές πρέπει να παλεύουμε  μέχρι την πλήρη τακτοποίηση. Τα εύκολα τα ξέρουν όλοι. Εμάς τα δύσκολα μας νοιάζουν. Σ αυτά πάντα εστιαζόμαστε και προσπαθούμε, αλλά επί του προκειμένου δεν έχουμε αρμοδιότητα. Μόνο πατριωτική φωνή.

Δεν γνωρίζω, επί των ανωτέρω προτάσεων του Υπουργείου, αν έγιναν σοβαρές ενέργειες, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν έγιναν ή δεν προχώρησαν καθοριστικά.

Το ΒΙΟ-ΠΑ της Σιάτιστας  κατασκευάσθηκε από το κράτος (ΕΟΜΜΕΧ), αλλά μόνο το κτίριο,  ως εκθεσιακός χώρος, όπου και το Διοικητήριο.  Τίποτα άλλο, όπως προαναφέραμε. Όλη αυτή  η περιοχή, που θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν εκεί   βιοτεχνίες γουνοποιίας,  δεν έχει έγκριση ΒΙΟ-ΠΑ και   έμεινε ανεκμετάλλευτη χωρίς να γίνει τίποτα παραπάνω . Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν ούτε και αυτό το Διοικητήριο και ο  εκθεσιακός χώρος του κτιρίου του ΒΙΟ-ΠΑ να χρηματοδοτείται για την λειτουργία και συντήρηση . Από ποιόν άλλωστε να γίνει αυτό ; Από τον Δήμο, την Περιφέρεια ,  τους γουνοποιούς; Μεμονωμένα είναι δύσκολα χρειάζεται απολογία για την νομιμότητα της δαπάνης.  Και πάλι καλά που οι δύο, τότε, εταίροι (Δήμος και Νομαρχία),  ενίοτε συνέβαλλαν  μαζί και με το ΕΒΕ.

Πέρασαν πολλά  χρόνια από  την αρχική διάθεση δημιουργίας ΒΙΟ-ΠΑ των εμπλεκομένων, με μόνη ενέργεια την ανέγερση του Διοικητηρίου – εκθετηρίου αυτού , που όμως και αυτό ακόμα  δεν μπορεί να λειτουργήσει, να συντηρηθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης, μέσα στον εκθεσιακό του χώρο, αφού  οι άμεσα ενδιαφερόμενοι(!) γουνοποιοί δεν νοιάζονται  γι αυτό, επειδή προφανώς, δεν έχουν λόγους συμφερόντων , όπως π.χ. να στήσουν τις βιοτεχνίες των στον πέριξ αδιάθετο  και μη νομοθετημένο χώρο  ( οριοθέτηση- πολεοδόμηση), όπως προαναφέρθηκα   και αυτό δείχνουν οι ενέργειες και  οι διαθέσεις των. Ούτε όμως και για τον εκθεσιακό χώρο, υπάρχει ενδιαφέρον κάποιας εγκατάστασης των , όπως στην αρχή της λειτουργίας του και  δεν χρησιμοποιείται τώρα ούτε και περιοδικώς.

Στη συνέχεια, παλαιότερα, γεννήθηκε ενδιαφέρον από γουνοποιούς για να εγκατασταθούν εκεί, στο ΒΙΟ-ΠΑ. Είχε γίνει σχετική πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο από την ΑΝΚΟ, για λογαριασμό της τότε Νομ/κης Αυτοδ/σης  ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές μελέτες ένταξης, λαμβανομένων των παρατηρήσεων αυτού του Υπουργείου, που παραπάνω αναφέρθηκα. Αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό, αλλά!!!

Όμως και τώρα χρειάζεται κινητοποίηση όλων των αρμοδίων ώστε στο ΒΙΟ-ΠΑ να γίνει αυτό που δεν έγινε.

Έτσι λοιπόν ή ακολουθούνται οι προαναφερόμενες διαδικασίες από την αρχή, με έντονο ρυθμό και απαίτηση   ή το σημερινό λεγόμενο  ΒΙΟ-ΠΑ σίγουρα θα εγκαταλειφθεί εντελώς και τίποτα σ αυτό δεν θα  μπορεί να γίνει άλλο. Αλλά και να γίνει κάτι προσωρινό  το πρόβλημα της συντήρησης του θα είναι άλυτο με τις υπάρχουσες συνθήκες που επικρατούν , γι αυτό και η επιμονή μας, για το κάτι άλλο, το καλύτερο. Δεν είναι σωστό νομίζω να αναφερόμαστε για άλλη χρήση.

Και το να κατασκευάσεις κάτι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας είναι ασφαλώς το ζητούμενο, τις περισσότερες φορές ,αλλά το να το συντηρήσεις και να το αναγάγεις, είναι το άριστο. Η Σιάτιστα από κτίρια γενικά και μάλιστα δωρητών, διαθέτει αρκετά. Το πρόβλημα είναι η συντήρηση και η  διαφύλαξη . Εδώ όλοι κρίνονται.

Και εάν οι γουνοποιοί δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε, για πολλούς και διαφόρους λόγους , δεν είναι δυνατόν το ΒΙΟ-ΠΑ να καταστεί  βιοτεχνικό πάρκο πολλαπλών χρήσεων; Νομίζω ότι παλιά έτσι είχε χαρακτηρισθεί αρμοδίως, αν θυμάμαι καλά. Τόσες βιοτεχνίες μπορεί να επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ένα τέτοιο χώρο με τέτοιες συνθήκες, που από το Νόμο προβλέπονται και να δημιουργήσουν βιοτεχνική περιοχή εμβέλειας Δυτ. Μακεδονίας. Πόσες βιοτεχνίες, χαμηλής όχλησης, της περιοχής του δήμου Κοζάνης, τουλάχιστον,  δεν θα αποφάσιζαν για κάτι τέτοιο, όταν και το κόστος του κτιρίου τους θα ήταν πολύ ελάχιστο, μπαίνοντας σε κάποιο πρόγραμμα, δημιουργώντας παράλληλα και μια περιουσία γι αυτούς και τα παιδιά τους ; Τι τους ενοχλεί άλλωστε; Δέκα πέντε λεπτά δρόμο από την πρωτεύουσα του Νομού θα απέχουν οι κατοικίες των. Θα μου πείτε ότι η εποχή δεν είναι τώρα για τέτοια. Όμως αυτό δεν είναι λόγος αδράνειας. Υπήρξαν και καλύτερες μέρες, αλλά!!!

Δεν μπορεί ένας τέτοιος χώρος της Σιάτιστας να είναι ανεκμετάλλευτος επειδή δεν έχουν διαθέσεις οι βιοτέχνες, κάθε μορφής, της πόλης αυτής, για διαφόρους και ποικίλους λόγους.

Με τα παραπάνω εκτεθέντα ασφαλώς δεν εννοούμε μετεγκατάσταση μέσα  στον εκθεσιακό χώρο του ΒΙΟ-ΠΑ , όπως έγινε αντιληπτό, αλλά στα οικόπεδα τα πέριξ του Διοικητηρίου υπάρχοντα ( περίπου τριάντα επτά  τον αριθμό ), για δημιουργία σ αυτά βιοτεχνιών κάθε μορφής, που αναφερθήκαμε.  Όλο  αυτό λοιπόν δεν θα δημιουργήσει για κάποια χρόνια μια ανάπτυξη στην πόλη και την περιφέρεια της; Ασφαλώς ναι.

Είναι μεγάλη υπόθεση για τη Σιάτιστα η μετεγκατάσταση εκεί τριάντα επτά   βιοτεχνιών,  πρώτα από την πόλη αλλά  και ύστερα από όλον τον Δήμο ή τον  Νομό . Μεγάλη υπόθεση. Κάποιοι πρέπει να το επιχειρήσουν  και την σκέψη να την κάνουν πράξη.

Με  βάση πρόσφατα γεγονότα, για μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις, θα ήθελα να μεγαλώσω την αναγκαιότητα ύπαρξης ΒΙΟ-ΠΑ στη Σιάτιστα.

Τα παραπάνω, που  αφορούν  τη Σιάτιστα , αφού η θέση της είναι σε κομβικό σημείο κάθε είδους δικτύου ( οδικών, εμπορικών,  πολιτιστικών, τουριστικών κ.ά.), πρέπει να ληφθούν  επιτέλους σοβαρά υπόψη από τους παράγοντες της πόλης της Σιάτιστας και όλου του Βοίου  φυσικά,  μιας ολόκληρης επαρχίας του Νομού και να επιδιώξουμε επίμονα για τα παραπάνω, περί του ΒΙΟ-ΠΑ δηλαδή. Όλα αυτά αποτελούν κρίκο ανάπτυξης και προόδου.

Η Σιάτιστα έχει μια άλλη ευκαιρία ανάπτυξης, που της προσφέρεται, με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα. Τον τουρισμό, στον οποίο ελπίζει. Ας μη πάει και αυτή χαμένη. Κάποτε πρέπει να κινητοποιηθεί  αυτή η πόλη στα πολύ  σοβαρά.

Όλα τα παραπάνω που παρουσίασα , για άλλη μια  φορά,  και σε όσα άλλα κατά καιρούς αναφερθήκαμε, περί του ΒΙΟ-ΠΑ, είναι  για να ληφθούν υπόψη και όσα από αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν κάποια στιγμή, αυτό να  πραγματοποιηθεί.  Πρέπει όμως να γίνουν ενέργειες για τον σκοπό αυτόν.  Η αδιαφορία τόσων ετών δεν επέφερε κάτι το θετικό.

Στο ερώτημα κάποιων για τον λόγο του ενδιαφέροντος μου περί του ΒΙΟ-ΠΑ  και η αρθρογραφία μου για το θέμα, από πού πηγάζει ;

Πρώτον, από τον γνωστό πατριωτισμό μου, με βάσει και τις πολύπλευρες συμμετοχές μου. Δεύτερον, εκτός των άλλων, είχα διατελέσει Οικονομικός Επόπτης του ΕΒΕ Κοζάνης. Τρίτον, ήμουν δώδεκα (12) χρόνια πρόεδρος των φοροτεχνικών- λογιστών του Βοϊου. Τέταρτον, Ασκούσα το επάγγελμα αυτό για πολλές δεκαετίες και ήμουν κοντά στις ανησυχίες των επιτηδευματιών του Δήμου μας. Πέμπτον, επειδή για δεκαετίες, επίσης, αρθρογραφώ για φορολογικά θέματα και όχι μόνο.  Έκτον, είχα διατελέσει Δημοτικός σύμβουλος του τότε Δήμου Σιάτιστας και αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες. Δεν αναφέρομαι σε άλλα, γιατί κρίνω ότι αυτά είναι ικανοποιητικά.

Τώρα, σε λίγους μήνες, όπως είπα στην αρχή, επίκεινται Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές. Πολλά θα ακουστούν σίγουρα και για το ΒΙΟ-ΠΑ, ότι «εμείς θα κάνουμε… και θα ράνουμε!!!», ως συνδυασμοί, γνωρίζοντας η όχι το θέμα σε βάθος. Δίδεται λοιπόν το «πως έχει η ιστορία» μέχρι σήμερα και πρέπει να «ψαχθούν» . Όλα θα εξαρτηθούν βέβαια από την κρίση και την σωστή επιλογή των δημοτών μας, αλλά και από τις ικανότητες και τις γνώσεις αυτών που θα εκλεγούν. Εν αναμονή λοιπόν για το καλύτερο.


Related posts

« ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;  ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ!!! »….του κ. Ιωάννη Ρόνα

sierafm

Οι Δημοτικές Εκλογές στο Βόϊο με τον Κλεισθένη του κ. Ιωάννη Ρόνα φορο-συμβούλου, αρθρογράφου.

sierafm

Ο Ιωάννης Ρόνας για τον απροσδόκητο θάνατο του Δημήτρη Τυρνενόπουλου

sierafm

Leave a Comment

*

code

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

Privacy & Cookies Policy