Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης τη Δευτέρα 22 Ιουλίου

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης τη Δευτέρα 22 Ιουλίου

Ειδική – τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης,   στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 8μμ με μοναδικό θέμα την Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης.

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9μμ με 32 θέματα:

1. Έγκριση της αριθμ. 133/2019 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Χρέωση τελών σύνδεσης αποχέτευσης Τ.Δ. Βατερού και Μαυροδενδρίου».
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
3. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
4. Έγκριση μελέτης και σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2019-2020.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Έγκριση χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων στην επιχείρηση «Μηχανουργικές κατασκευές ορυχείων – λατομείων Ι.Κ.Ε.» του Χιωτίδη Κων/νου».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Τουμπουλίδου Ελένη
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων – Διαγραφή διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αμυγδαλιάς.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Κοντοβουνίου, 2)Βατερού, 3)Κερασέας, 4)Σπάρτου, 5)Χρωμίου, 6)Καρυδίτσας, 7)Αμυγδαλιάς, 8)Οικισμού Πύργου, 9)Οικισμού Σταυρωτής.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 951,30 τ.μ., με κτίσμα εμβ. 60,00 τ.μ. Τ.Κ. Χρωμίου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης 1057 στρεμμάτων του αρ. τεμ. 798, της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για χρήση ως πεδίο βολής – ασκήσεων, στο 523 Μ/Π/ Τάγμα Πεζικού.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12. Εξέταση αίτησης κ. Πατσώνα Αθανάσιου για χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13. Εξέταση αίτησης κ. Κανούση Ηλία για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 842 περιοχής «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοιμητηρίων».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Τ.Κ. Τετραλόφου, Μαυροδενδρίου, Δρεπάνου, Πετρανών κ.λπ.».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Οικιστική αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε.Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε ΧΑΑΥ».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2019 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Ορισμός επιτροπών: α) παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών, β) χαρακτηρισμού εδαφών, γ) παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορα στην Τ.Κ. Καισάρειας.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οικιστική & περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Αξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορα στην Τ.Κ. Καισάρειας.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Νέας Νικόπολης..
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28. Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29. Έγκριση Πρακτικού Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Σχεδιασμός δικτύου αποκομιδής για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30. Έγκριση Πρακτικού Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων – Β΄Φάση.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
32. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις


Ετικέτες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό το άρθρο:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Άλλες ειδήσεις

Επιστήμονες θα επανεξετάσουν τα οστά των βασιλικών τάφων της Βεργίνας

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν προκύψει. Καινούρια στοιχεία, που αναμένεται να συμβάλλουν στο ζήτημα της ταύτισης των νεκρών των βασιλικών

Μια ακόμα διάκριση για το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας και το Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού

294 σχολεία  με τις 738 εκπαιδευτικές προσεγγίσεις συμμετείχαν στη διοργάνωση του Bravo Schools, ενός θεσμού που προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από σήμερα. Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα

Χωρίς σχόλια

Γράψτε σχόλιο
Χωρίς σχόλια ακόμα! Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτή την είδηση!

Γράψτε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευτεί
Απαιτούμενα πεδία είναι με *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.