Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πώς θα ενταχθείτεΔέκα συν μία ερωτοαπαντήσεις για το δημοφιλές πρόγραμμα του ΕΣΠΑΕργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Trade- Focus- Education” total budget 60 million. ευρώ που ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου παρουσιάζουν “THE NEWS”.

Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για επενδυτικά σχέδια από 10.000- 150.000 ευρώ που αφορούν σε επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους παραπάνω κλάδους.

1. Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση που λειτουργεί 10 χρόνια ως εστιατόριο αλλά εξυπηρετεί πελάτες έξι μήνες τον χρόνο χωρίς όμως να διακόπτει τη λειτουργία της μπορεί να συμμετάσχει;

Ναι μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη λειτουργία.

2. Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται;

Στην Πρόσκληση της δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλα επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

3. Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται τόσο σε επιλέξιμες όσο και σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;

Yes. Σύμφωνα με την ενότητα 4- Beneficiaries- όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, δύναται να υποβάλει μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες και υπό τον όρο ότι οι μη επιλέξιμες δεν αφορούν τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 1,2,3, i.e.. εκείνους που έχουν να κάνουν με επαγγέλματα στη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία.

4. Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλ. επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα;

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός αν έχει ιδρυθεί πριν από την προκήρυξη της δράσης.

5. Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας επένδυσης και σε διαφορετικά πεδία ποια δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ;

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης.

6. Επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ στον κλάδο του εμπορίου, σε ισχύ για τις τελευταίες τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Δύναται το επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης τον οποίο τον προσέθεσε το 2018;

Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να αφορά σε ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος προστέθηκε το 2018, καθώς σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ ‘Επιλέξιμες δραστηριότητες ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων”.

7. Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.19.15 Υπηρεσίες Πώλησης Πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις και κάνει έναρξη τώρα τον ΚΑΔ 56.10.11.01 Υπηρεσίες καφέ- ζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο Διαδίκτυο μπορεί να κάνει δαπάνες σχετικές με τον ΚΑΔ 56.10.11.01;

No. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙΕπιλέξιμες Δραστηριότητες ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

8. Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Δράσηςοι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες”.

9. Για επιχείρηση με αντικείμενο υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις μπορεί να προμηθευτεί μηχανάκια για delivery;

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια δικύκλου έως 125 κ.ε.. για τις επενδύσεις των κλάδων Λιανικού Εμπορίου και Εστίαση που ανήκουν στην κατηγορία δαπάνης 2.4 εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παράδοση εκτός καταστήματος προϊόντων. Κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της παράδοσης εκτός καταστήματος.

10. Σε επιχείρηση με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς σκάφους; If yes, σε ποια κατηγορία; Στα μεταφορικά μέσα Κατηγορία 3 ή στον Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Κατηγορία 2.4;

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.4 “Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με την προϋπόθεση να αφορά την αγορά καινούριου σκάφους για τις υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

11. Στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το νόμιμο πλήρες ωράριο των διδασκόντων δηλ. the 21 διδακτικές ώρες;

Οι ΕΜΕ στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των ξένων γλωσσών υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολουμένων, για τους διδάσκοντες, the 21 hours.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.