Staff required. Click on the image

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα στέγασηςΑναλυτικά τα κριτήριαΣτο ΦΕΚ 2282/ 15-6-2018 τ.Β΄, έχουν δημοσιευθεί τα κριτήρια που καθορίζουν τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος στέγασης.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, το «χρονοδιάγραμμα» έναρξης του προγράμματος, ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2019 για την κάλυψη ποσού ύψους 70 – 210 ευρώ σε οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 euro.

Το επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Beneficiaries

Single person household: any adult who resides alone in a home and does not fall into the adult category up to 25 years attending university colleges or schools or institutes of vocational education or training at home or abroad.

Multi-person household: all persons living under the same roof. They are part of the multi-person household: a) guest individuals or host family, provided the hospitality was declared on the last cleared income tax return, and b) adult children up to 25 years attending university colleges or vocational education or training institutes, regardless of their place of residence.

Beneficiary: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Single parent family: a single parent (unmarried, widowed or divorced, or due to the detention of the other parent in a penitentiary), ασκεί αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, in accordance with current legislation, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

For the needs of the program, the household should consist exclusively of members of the single-parent family, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Unprotected children: minor members of the household who are orphaned by both parents or whom neither parent can exercise parental responsibility for, due to illness, disability, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλεια τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

Total income: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος. The total income includes all allowances and other aid, as well as income exempt from tax or taxed in a special way.

Το ποσό του επιδόματος στέγασης, for households that meet the criteria of the article 4, defined:

  • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 euros per month
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 euros per month

Η μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 euros per month. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 euros per month, regardless of the composition of the household. Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.

Με την πάροδο δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

Income criteria

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 euros for a single person household, increasing against 4.000 euros for each member of the household.

In the single parent family, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 euro. The total income can not exceed 24.000 euros per year, regardless of the composition of the household .

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 euros for a single person household, increasing by 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 euro.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων που θα προκύπτουν με συμψηφισμό των στοιχείων ΤΑΧΙSnet:

The application, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (A' 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στοιχείων που θα αντληθούν από τις υπόλοιπες διασταυρώσεις, υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Independent Public Revenue Authority (Α.Α.Δ.Ε.).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Staff required. Click on the imageWelcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.