Sierafm.gr -SI.E.RA FM 1053 Σιάτιστα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. Νάσο Ηλιόπουλο σε σχέση με δράσεις για την απασχόληση.

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Κοζάνης, σχετικά με τις δράσεις που θα πρέπει να προωθηθούν για την αντιμετώπιση του τεράστιου θέματος της απασχόλησης που  αποτελεί μάστιγα για την περιοχή μας,  επισημαίνονται στο έγγραφο που επέδωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ, κ. Νικόλαος Σαρρής,   στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κ. Νάσο Ηλιόπουλο, κατά την πρόσφατη επίσκεψη αυτού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Το έγγραφο έχει ως εξής: « Αξιότιμε κ.  Υπουργέ, Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει κατά κεφαλή περιφερειακό ΑΕΠ  στο 80% του μέσου όρου των ΕΕ-27  όμως στο επίπεδο απασχόλησης η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη , αφού η ανεργία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερα για τους νέους η κατάσταση απασχόλησης είναι τραγική.

Τα παραπάνω στοιχεία της ανεργίας αναδεικνύουν την ανάγκη να υπάρχουν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της απασχόλησης αντίστοιχου βεληνεκούς. Οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται μέσω του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Απασχόλησης έχουν τον περιορισμό της προβλεπόμενης κλείδας κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ στις κατηγορίες των περιφερειών, και για αυτό το λόγο οι πόροι που διατίθενται στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ μικρότεροι από τις 5 Περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία των Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών, παρά το ότι τα ποσοστά ανεργίας της είναι πολύ υψηλότερα.

Για την υπέρβαση αυτής της αντίφασης θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να εξετασθεί ειδική παρέμβαση μέσω προγραμματικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Συγκεκριμένα:

ΔΡΑΣΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης και ομαδικής συμβουλευτικής για νέους επιστήμονες στους ακόλουθους τομείς :

 • Μη τεχνικές  δεξιότητες (soft skills)
 • Στρατηγικός και επιχειρηματικός αναπτυξιακός σχεδιασμός
 • Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας των ΜΜΕ
 • Αλλαγές στην κουλτούρα και διαχείριση των αλλαγών
 • Καινοτομία
 • Ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας προϊόντος/υπηρεσίας (μετατροπή ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία)
 • Καινοτομία στη διαδικασία παραγωγής
 • Οργανωτική καινοτομία
 • Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Βέλτιστες πρακτικές μεταφοράς καινοτομίας και ανάπτυξης καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Εθνικές & ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Δικτύωση
 • Κύκλοι Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών και διαμόρφωση δραστηριοτήτων
 • Μορφές Συνεργατικών Σχηματισμών και Στρατηγική Ανάπτυξης
 • Παραγωγική / εμπορική αναδιάρθρωση με έμφαση στον σχεδιασμό λειτουργικών και αποδοτικών συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων ψηφιακής οργάνωσης, ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συνεργατικά σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών και κοινής προώθησης και προβολής

ΔΡΑΣΗ:  «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ »

Ομάδα στόχος

Η ομάδα στόχος  του προγράμματος είναι οι άνεργοι με κατάλληλα μορφωτικά προσόντα (απόφοιτοι σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ αντίστοιχου προσανατολισμού) κυρίως έως 34 ετών

Στόχευση του προγράμματος

Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η συμπληρωματική κατάρτιση των ανέργων που έχουν κατάλληλες γνώσεις από την αρχική εκπαίδευση ώστε να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που είναι ήδη εξαγωγικές ή προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση.   Ένα πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης που θα τις δώσει τη δυνατότητα να απασχολήσουν εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αφενός θα τις υποστηρίξει στην επιδίωξη να ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους και αφετέρου θα τις δώσει το χρόνο να δοκιμάσουν τον απασχολούμενο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Περιγραφή της Δράσης

 • Κατάρτιση ωφελούμενων σε ειδικότητες σχετικές με την εξωστρεφή δραστηριότητα επιχειρήσεων όπως:
 • Εξαγωγικές διαδικασίες – Διαδικασίες διεθνούς εμπορίου
 • Εφαρμοσμένα Logistics Διεθνούς Εμπορίου – Διεθνείς μεταφορές
 • Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Διεθνούς Εμπορίου και Φορείς υποστήριξης εξαγωγικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας
 • Διεθνείς πωλήσεις (επιλογή αγορά, διείσδυση σε νέες αγορές, επιλογή μεθόδου εισόδου)
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πηγές ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων υποστήριξης εξωστρέφειας σε συγκεκριμένες αγορές – στόχο
 • Εκτίμηση επιχειρησιακών ευκαιριών και κινδύνων
 • Συσκευασία – labeling
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Εξαγωγικού Πλάνου Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές & εργαλεία προώθησης πωλήσεων – Σύγχρονες τεχνολογίες στο Εξαγωγικό Marketing
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγηση των γνώσεων και της ικανότητάς τους θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΡΑΣΗ  : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ »  

Τα αντικείμενα στα οποία θα συντελεστεί αναβάθμιση γνώσεων είναι:

Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο των τροφίμων

 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διεργασιών επιχειρήσεων αγροδιατροφής/βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 • Ειδικά θέματα προώθησης εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών – Συνέργειες και καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή)
 • Οργάνωση και διοίκηση παραγωγής σε μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή προϊόντων
 • Ανακύκλωση

Θεματικά αντικείμενα Εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management Systems)

Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο δέρματος – γούνας

 • Νέες Τεχνολογίες – Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης
 • Τεχνικός έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων δέρματος/γούνας

Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο του τουρισμού – εστίασης 

 • Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων
 • Digital Culture: Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτισμική Τεχνολογία – Πολιτιστικός τουρισμός (επικοινωνία και προβολή πολιτιστικού προϊόντος, πολιτιστικά δρώμενα, καινοτόμες δράσεις)
 • Online travel trends & tools – e-Tourism (διαδικτυακές συναλλαγές στον τουρισμό, εφαρμογές των ICTs στην διαχείριση των τουριστικών προορισμών, αεροπορική βιομηχανία και e-tourism, M-commerce and e-marketing στον Τουρισμό)

Θεματικά αντικείμενα μάρκετινγκ – πωλήσεων

 • Σύγχρονες τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για τη δημιουργία και προώθηση της διακριτής ταυτότητας προϊόντων
 • Στέλεχος εξαγωγικού και διεθνούς εμπορίου

Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο του περιβάλλοντος – ενέργειας  

 • Ανακύκλωση – Κυκλική Οικονομία
 • Ειδικός σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ειδικός σε Συστήματα – Δίκτυα Αερίων
 • Ειδικός διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών αποβλήτων

Θεματικά Αντικείμενα διοικητικής στήριξης

 • Εμπορικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων (ERP, CRM κ.ά.)
 • Αυτοματισμός Γραφείου και Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου με χρήση Η/Υ

ΔΡΑΣΗ  : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ »

Στόχος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλή ειδίκευση και ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και υποστήριξη στη μετάβαση του σε τομείς που έχουν αναπτυξιακή προοπτική.

Κλάδοι

Οι κλάδοι στους οποίους θα καταρτισθούν οι άνεργοι θα είναι οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης αλλά οι ειδικότητες θα προσιδιάζουν σε άτομα χαμηλών προσόντων

Προτεινόμενες Δράσεις :

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός και διαμόρφωση Ατομικών Σχεδίων Δράσης

Μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης η συμβουλευτική θα βοηθήσει τον άνεργο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αγορά εργασίας και να εστιάσει σε επαγγελματικούς τομείς με δυναμική, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας παράγοντες όπως τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις αξίες και τις ικανότητές του. Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Απολογισμού
 • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική για τον καθορισμό του επιθυμητού κλάδου / ειδικότητας απασχόλησης
 • Πληροφόρηση για τα δεδομένα των διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν προσδιοριστεί ως οι ποιο κατάλληλες
 • Προσδιορισμός εργασιακής κατεύθυνσης με βάση τα ανωτέρω
 • Διαμόρφωση Ατομικού Σχεδίου Δράσης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι άνεργοι

 • Θα συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων σε κλάδους και ειδικότητες με συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιφέρεια.
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με Τιμή Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νικόλαος Σαρρής».

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Αφήστε ένα σχόλιο

*

code

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

Privacy & Cookies Policy