Όταν σε μέτρηση που είχε γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2019 το τετραχλωροαιθυλένιο ήταν αυξημένο στα 82 mg/l στη Σιάτιστα και 31 mg/l στο Καλονέρι με ανώτατη τιμή τα 10 mg/l.

Έκτοτε από τις 6 Δεκεμβρίου απαγορεύτηκε η πόση του νερού ούτε για άμεση ούτε για έμμεση χρήση με την άρση της απαγόρευσης να αναμένεται την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Φυσικά ο ρυπαντής δεν βρέθηκε και πιθανόν να αποδοθεί σε λάθος εργαστηρίου η ανίχνευση της επικίνδυνης ένωσης, αν και σωστό είναι να μελετηθεί από επιστήμονες για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα και να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.

Ιωάννα Παπαδημητρίου prlogos.gr