Τα αρώματα είναι πολύτιμα και πρέπει να τους φέρεσαι σωστά…