Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης τη Δευτέρα 18 Μαρτίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης τη Δευτέρα 18 Μαρτίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 7μμ με 27 θέματα

1. Α) Υποβολή αιτήματος προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για χορήγηση εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για τη σύμβαση δανείων του Δήμου Κοζάνης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (αρ. σύμβασης F1 23978).
Β) Υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων για τροποποίηση της δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης όσον αφορά στην χορήγηση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2. Κατανομή Α’ δόσης 2019, ποσού 295.855,55 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
3. Έγκριση της αριθμ. 12/2019 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης με θέμα: «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2019.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
4. Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2019 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Διαγραφές οφειλετών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενής θέσης κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
8. Καταβολή η μη εξόδων παράστασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση της αριθμ. 22/2019 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης, με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού 2018»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής
10. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας.
11. Έγκριση της αριθμ. 18/2019 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης, με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού 2018».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας.
12. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας.
13. Επανεξέταση αιτήματος κ. Λαμπαδά Χαρίλαου για τοποθέτηση κιγκλιδώματος στο πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο της επιχείρησής του επί της οδού Μπουσίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου της προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Τοπικό σχέδιο δημιουργίας εικαστικών παρεμβάσεων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Συντήρησης, Αυτεπιστασίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Γνωστοποίηση διακοπής εργασιών κατασκευής του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση αγροτικών υποδομών Τ.Κ. Πετρανών.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του (με κλήρωση), για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 8 – Καλαθοφόρο
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Έγκριση η μη πρακτικού Νο 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Σχεδιασμός δικτύου αποκομιδής για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
Εισηγητής: κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 27.000,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ακρινής για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων: α)Τ.Κ. Δρεπάνου, β)Παναγίας Φανερωμένης, γ) Τ.Κ. Κοζάνης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου: Εκσυγχρονισμός Αναβάθμιση και επέκταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Δρεπάνου και Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις


Ετικέτες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό το άρθρο:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Άλλες ειδήσεις

Οι βιταμίνες που εγγυώνται καλύτερο σεξ & σε ποιες τροφές θα τις βρείτε

Η κατάλληλη διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία των αναπαραγωγικών οργάνων, ενώ μπορεί να αυξήσει και τα επίπεδα της

Φωτιά στο Μάτι: Στοιχεία ότι ξεκίνησε από αμέλεια ιδιώτη -Εκαιγε ξύλα και χόρτα [εικόνες]

Από αμέλεια ιδιώτη στο Νταού Πεντέλης φαίνεται ότι ξεκίνησε η φονική φωτιά που κατέκαψε το Μάτι και στέρησε τη ζωή σε τουλάχιστον

Τα προειδοποιητικά σημάδια και τα συμπτώματα του αυτισμού σε κάθε ηλικία

Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή που συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας, αν και τα λειτουργικά προβλήματα

Χωρίς σχόλια

Γράψτε σχόλιο
Χωρίς σχόλια ακόμα! Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτή την είδηση!

Γράψτε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευτεί
Απαιτούμενα πεδία είναι με *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.