Περιορίζονται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για νυχτερινές καταναλώσεις ρεύματος. Ωφελημένα περίπου 30.000 νοικοκυριά.